1  2  3  4 
2017.08 3D VR 午洋辦公室5F 新完工作品  
2017.08 3D VR /逸作國際開發股份/ 展示間完工照  
2013.05 基倍設計5th 品牌家電$50,000感恩回饋  
2012.12 案例解析-組構空間  
2012.12 案例解析-雲璟工事  
2012.09 案例解析-典雅之姿  
2012.09 案例解析-和風雅室  
2012.07 2012_0728 基倍 & 雲璟喬遷趴梯  
2011.12 BenQ 對抗電腦臉 美女OL篇  
2011.11 日本Exto Series-創意五金陳列競賽  
基 倍 設 計 開 發 股 份 有 限 公 司 copyright © 2010 PACFIT design company All Rights Reserved   Tel:+886 2 2531-6831  Fax:+886 2 2531-9045